Όλες οι προτεινόμενες τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ. Το τέλος ανακύκλωσης αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.