4
                         
             
  Μοντέλο Χαρακτηριστικά ΛΙΑΝΙΚΗ Ελάχιστη Διαφημιζόμενη Τέλος Ανακ/σης XΟΝΔΡΙΚΗ
VALUE PACK
Κωδικός CPI ΛΙΑΝΙΚΗ
VALUE PACK
Επιπλέον Έκπτωση από VALUE PACK Συνολικό Κέρδος
 
 
11 Πλαίσιο κειμένου: Τα value packs αυξάνουν την κερδοφορία σας                  
  ΦΗΜ + Laser Mono OKI      
200 OKI Value Pack #1 OKIPAGE B431dn (1.ΡR.24.Ο060) Ταχύτητα Εκτύπωσης 38ppm, duplex, 1200x1200dpi true, Μνήμη 32ΜΒ, Ethernet+ Parallel + USB  + ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E011)     3,96 375,00 1.ΒU.00.Ε051 500,00 6,90% 28,00      
11 ΦΗΜ + Ακίδων    
200 OKI Value Pack #2 ML 3320  (1.PR.11.O012) A4, Ταχύτητα Εκτύπωσης 435cps, 1+4 αντίγραφα, Buffer 28Kb, Parallel/USB + ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E011) Φορολογικός μηχανισμός με πρόγραμμα τύπου Α Signature Processor     1,79 639,00 1.BU.00.E047 852,00 12,19% 88,75    
200 OKI Value Pack #3 ML 3321  (1.PR.11.O013) A3, Ταχύτητα Εκτύπωσης 435cps, 1+4 αντίγραφα, Buffer 28Kb, Parallel/USB + ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E011) Φορολογικός μηχανισμός με πρόγραμμα τύπου Α Signature Processor     2,42 729,00 1.BU.00.E048 972,00 12,45% 103,75
 
 
200 OKI Value Pack #4 ML 5520  (1.PR.11.O016) A4,Ταχύτητα Εκτύπωσης 5705cps, 1+5 αντίγραφα, buffer 128Kb, Parallel/USB + ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E011) Φορολογικός μηχανισμός με πρόγραμμα τύπου Α Signature Processor     2,04 709,00 1.BU.00.E049 945,00 10,42% 82,50    
200 OKI Value Pack #5 ML 5521  (1.PR.11.O017) A3,Ταχύτητα Εκτύπωσης 5705cps, 1+5 αντίγραφα, buffer 128Kb, Parallel/USB + ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E011) Φορολογικός μηχανισμός με πρόγραμμα τύπου Α Signature Processor     2,61 798,00 1.BU.00.E050 1.064,00 9,00% 79,00    
11 ΦΗΜ + Θερμικός εκτυπωτής POSIFLEX    
200 Value Pack #6 POSIFLEX AURA 6900U (2.RP.10.P118) Θερμικός εκτυπωτής Highspeed 3" με auto-cutter, 200mm/sec, θύρα USB. (Περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό PA-6000), χρώμα μαύρο+ ΦΗΜ CASIO FP-700 (1.FM.11.E0011)     0,41 355,00 1.ΒU.02.Ρ011 473,00 8,68% 33,75